ANALIZA WAD I USTEREK ROBÓT BUDOWLANYCH

Przyczyny powstawania wad, usterek i awarii budowlanych mogą mieć różne pochodzenie, a ich ustalenie wymaga zarówno wiedzy oraz doświadczenia jak i obiektywnego punktu widzenia. Zespół INAB jest gotów sporządzić ekspertyzy, analizy i opinie na temat szerokiego zakresu wad występujących w budownictwie kubaturowym, infrastrukturalnym jak i specjalistycznym. Zespół INAB jest gotów opracować opinie dotyczące projektowania i wykonawstwa robót jak również ich późniejszego utrzymania. Dysponując własnym laboratorium budowlanym daje to możliwość wykonywania szeregu badań niezbędnych do przeprowadzenia obiektywnej oceny wbudowanych i zastosowanych materiałów.

Naszą misją jest poszukiwanie prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.