Instytut Analiz Budowlanych

Obszary działalności

img
01
Analizy kosztów

Analizy wzrostu kosztów realizacji inwestycji, kosztów usuwania wad, kosztów wynikających z opóźnienia oraz utraty wydajności.

img
02
Analizy techniczne

Analizy poprawności rozwiązań technicznych, poprawności wykonania robót, prawidłowości doboru materiałów.

img
03
Analizy terminowe

Określanie wpływu przeszkód w realizacji robót na terminy umowne.

img
04
Analizy roszczeń

Analizy zasadności roszczeń wykonawcy i inwestora.

Instytut Analiz Budowlanych

Obszary działalności

img
01
Analizy kosztów

Analizy wzrostu kosztów realizacji inwestycji, kosztów usuwania wad, kosztów wynikających z opóźnienia oraz utraty wydajności.

img
02
Analizy techniczne

Analizy poprawności rozwiązań technicznych, poprawności wykonania robót, prawidłowości doboru materiałów.

img
03
Analizy terminowe

Określanie wpływu przeszkód w realizacji robót na terminy umowne.

img
04
Analizy roszczeń

Analizy zasadności roszczeń wykonawcy i inwestora.

img
O Instytucie

Niezależność instytutu to gwarancja obiektywizmu

Instytut Analiz Budowlanych to grupa wysoce wyspecjalizowanych i doświadczonych ekspertów. Nasza ekspertyza obejmuje zagadnienia techniczne i zarządcze związane z realizacją kontraktów budowlanych. Posiadamy doświadczenie w sektorze infrastrukturalnym, przemysłowym, komercyjnym i mieszkaniowym. Instytut założono w odpowiedzi na znaczące zapotrzebowanie środowisk związanych z budownictwem, na wsparcie w odpowiedzi na zagadnienia problemowe.
Nasz zespół

Wiedza ekspercka i doświadczenie

Paweł ZEJER

mgr inż.

Paweł SZYMAŃSKI

dr inż.

Michał PIKOS

dr inż.

Przemysław MALISZKIEWICZ

dr inż.

Magdalena SOBIECKA

mgr inż.

Wojciech WALOSZEK

mgr inż.

Paweł BOROWSKI

mgr inż.

Michał GIEŁŻYŃSKI

mgr inż.

Agnieszka JURSZA-SZYMAŃSKA

dr inż.

Krzysztof TOKARSKI

inż.

Radosław WOJTYŁA

mgr inż.
img

Analizy terminowe

Ustalenie wpływu przeszkody na termin realizacji robót wymaga z jednej strony znajomości szeregu zagadnień takich jak: planowanie, technologia czy kosztorysowanie, a z drugiej strony umiejętności doboru odpowiedniej metodologii, która będzie właściwa dla danego przypadku. Zespół INAB posiada szerokie doświadczenie w opracowywaniu analiz wpływu przeszkód na terminy umowne. Analizy takie mogą dotyczyć pojedynczych przeszkód bądź, co jest znacznie częstszym przypadkiem, kombinacji wielu przeszkód. Analizy terminowe obejmują również ustalenie odpowiedzialności kontraktowej za daną przyczynę.
img

Analizy kosztów

Analizy kosztów budowy są zwykle integralną częścią analiz technicznych oraz terminowych. Nasz zespół posiada szerokie doświadczenie w określaniu kosztów robót zrealizowanych oraz planowanych. Nasze usługi obejmują również wyznaczanie kosztów pośrednich poniesionych przez wykonawcę robót w okresie wydłużonej realizacji umowy o roboty budowlane, jak i zasadności poniesienia takiego kosztu. Kolejną usługą jest określenie kosztu usunięcia wad w okresie gwarancyjnym. Taka analiza jest zwykle związana z analizą techniczną metody usunięcia wady.
img

Analizy techniczne

Zespół INAB sporządza ekspertyzy, analizy i opinie na temat szerokiego zakresu wad występujących w budownictwie kubaturowym, infrastrukturalnym jak i specjalistycznym. Nasze usługi obejmują opinie dotyczące projektowania i wykonawstwa robót jak również ich późniejszego utrzymania. Dysponując własnym laboratorium budowlanym mamy możliwość wykonywania szeregu badań niezbędnych do przeprowadzenia obiektywnej oceny wbudowanych i zastosowanych materiałów. Badamy również przyczyny powstawania wad, usterek i awarii budowlanych, które mogą mieć różne pochodzenie, a ich ustalenie wymaga zarówno wiedzy oraz doświadczenia jak i obiektywnego punktu widzenia.
img

Analiza roszczeń

Wspieramy naszych klientów w zakresie przygotowania roszczeń w toku realizacji umów oraz po ich zakończeniu, jako przygotowanie stanowiska w sporze. Przeprowadzamy niezależne i obiektywne audyty, dzięki którym nasi klienci uzyskują profesjonalną i wiarygodną informację o zasadności roszczenia. Analizy mogą dotyczyć zagadnień technicznych, terminowych, zarządczych oraz kosztowych.
img
Prześlij nam swoje CV

Dołącz do naszego zespołu!

Szukasz nowych wyzwań zawodowych? Dołącz do nas!

Poszukujemy osób z wykształceniem technicznym oraz prawniczym. Jeśli jesteś zainteresowany / zainteresowana pracą w Instytucie, wyślij nam swoje CV na adres biuro@inab.pl.