INSTYTUT ANALIZ BUDOWLANYCH

Instytut Analiz Budowlanych to wysoce wyspecjalizowana jednostka, której ekspertyza obejmuje zagadnienia związane z realizacją kontraktów budowlanych. Instytut założono w odpowiedzi na znaczące zapotrzebowanie środowisk związanych z budownictwem, na wsparcie w odpowiedzi na zagadnienia problemowe.

O INSTYTUCIE

Niezależność Instytutu jest gwarancją obiektywizmu

Zakres ekspertyzy Instytutu obejmuje wszystkie obszary zarządzania projektami i kontraktami. Eksperci Instytutu pomagają w odpowiedzi na pytania o przyczyny powstania wad w toku realizacji robót, wpływ zdarzeń na datę ukończenia robót czy też w wyznaczeniu wartości robót oraz zagadnienia pochodne.

Zespół Instytutu tworzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem oraz dorobkiem naukowym mogący pochwalić się sukcesami w opracowaniu opinii, które stanowiły podstawę wydania wyroków w sądach zarówno powszechnych jak i arbitrażowych, czy też pomagały stronom znaleźć obiektywną odpowiedź na postawione pytanie.

NASZE USŁUGI

Naszą misją jest poszukiwanie prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania