ANALIZA KOSZTÓW W REALIZACJI INWESTYCJI

Znaczącą część usług INAB świadczy wyznaczając koszty robót zrealizowanych czy też niezrealizowanych. Zespół INAB posiada również szerokie doświadczenie w wyznaczaniu kosztów pośrednich poniesionych przez wykonawcę, robót w okresie wydłużonej realizacji umowy o roboty budowlane, jak i zasadności poniesienia kosztu na realizację.

Naszą misją jest poszukiwanie prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.