ANALIZA OPÓŹNIEŃ REALIZACJI KONTRAKTÓW

 

 

 

 

Ustalenie wpływu przeszkody na termin realizacji robót wymaga z jednej strony znajomości szeregu zagadnień takich jak: planowanie, technologia czy kosztorysowanie, a drugiej strony umiejętności doboru odpowiedniej metodologii, która będzie właściwa dla danego przypadku. Zespół INAB posiada szerokie doświadczenie w opracowaniu analiz wpływu zdarzeń na termin realizacji oraz ścieżkę krytyczną przebiegu prac . Analizy te obejmują również ustalenie odpowiedzialności kontraktowej za daną przyczynę.

Naszą misją jest poszukiwanie prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.